Razrabotki

Особености на лидерството, които го характеризират

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

1. Увод

2. Типове лидерски поведения в организацията

3. Стилът на управление – фактор за ефективност на организацията

4. Стил на лидерство

5. Елементи и качества на лидерството

6. Функции на лидера

7. Заключение

 

Литература:

  1. Ангелов, А., Основи на управлението, С., 1999
  2. Джонев., С., Организационно поведение. С., 1995
  3. Каменов, К., и др. Управление на персонала. Св.,1994
  4. Митев, Н., Съвременни аспекти на мениджмънта. ВФСИ Д. А. Ценов, Св., 1992