Razrabotki

Особености на приложната графика. Видове. Изразни средства.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

1

Съдържание:

  1. Графика – видове, жанрово разнообразие
  1. Графични изразни средства
  1. Рисунката като уникална графика
  1. Изразни средства в приложната графика и обучението в начален курс
  1. Развитие на графичните образи
  1. Заключение

Литература:

  1. Алексиева, Е., Рисунките в психологическото изследване на личността. С, 2000
  2. Ангелова, Л., Пл. Легкоступ., „Теория и методика на изобразителното изкуство., С., 2014.
  3. Занков, О., Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст. В.Т., 2005
  4. Легкоступ, П., Изкуство, творчество, интелектуално възпитание. В. Търново, 2006
  5. Минчев, Б. и др., Ръководство за изследване на детето – І част. С., 2000
  6. Папазов Бл.,Теория и методика на обучението по изобразително изкуство,Шумен 1999г.