razrabotki

Организация на творческата дейност по математика. Извънурочна тема „Забавна математика“

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - разработка

Увод

Състезание „Забавна математика“

Състезанието „Забавна математика“ е проведено по време на есенната ваканция на учениците. В него взеха участие ученици от 4. клас.

Извънурочна тема: „Забавна математика“

Клас: 4 клас

Задачи: да умеят четвъртокласниците да класифицират творческите задачи по следните признаци:

  • според математическото им съдържание,
  • според дидактическата цел;
  • според дейността, която лежи в основата на изпълнението им;
  • Решаване на геометрични и алгебрични творчески задачи, които се решават с помощта на средствата от съответната математическа област, съответния понятиен апарат и усвоените творчески похвати.

Цел: Учениците да умеят да решават аритметични и геометрични творчески задачи с помощта на аритметични и геометрични средства, аритметичен и геометричен  понятиен апарат и усвоени творчески похвати.

Ход на състезанието: 

Задачи, които изискват два начина на решение са тези, при които се изискват свойства на аритметичните действия, както и такива, които изискват два начина на решение.

Например:

С въвеждащите творчески задачи се цели в процеса на решаването им съзнателно да се усвоят новите знания от учениците. Чрез тях третокласниците откриват нови за тях, но отдавна известни математически истини.

 

Показателите за определяне степента на развитие на гъвкавостта на мисленето са следните: високо ниво притежават онези ученици, които правилно решават задачата по различен начин; средно е нивото на учениците, които правилно решават задачата по един начин или решението им е непълно; ниско е нивото на учениците, които непълно решават задачата или не работят по задачата.