Razrabotki

Отчитане на краткотрайните материални активи на фирма

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка -  11 страници

Съдържание:

1.Обща характеристика

  1. Отчитане на краткотрайните материални активи

2.1.Отчитане на паричните средства

2.2. Отчет за паричния поток

3.Анализ на финансовото състояние на предприятието в краткосрочен и дългосрочен план

3.1.Анализ на краткосрочното състояние на предприятието

3.2. Анализ на краткосрочните състояния на ЕТ „Сорели”

2.3. Анализ на показателите за ликвидност

  1. Заключение

Използвана литература:

  • Башева, С. и колектив, Основи на счетоводството, С.,УИ „Стопанство“, 2007.
  • Бонев, Живко. Увеличаване на основния капитал на стопанските организации със собствени средства, 2006.
  • Гълъбов, Марин. Насоки за анализа на печалбата, 2008.
  • Илиев, Валентин. Счетоводно отчитане на капиталите, 2009
  • Ковачев, Александър. Печалба и счетоводното й отразяване, 2011.