Razrabotki

Оценка на калкулирането

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание:

 1. Същност на калкулирането
 2. 2. Същност, строеж и съдържание, видове калкулации.
 3. Калкулацията като елемент от метода на счетоводството
 4. Характеристика на методите на калкулиране

4.1.  Калкулиране по поръчки

4.1.1 Калкулиране по индивидуални поръчки

4.1.2. Калкулиране по партиди

4.1.3. Калкулиране по договори за строителство

4.2. Калкулиране по технологични процеси

        4.1.1 Оценка на незавършеното производство при калкулиране по технологични процеси

4.12. Прилагане на метода на еквивалентните единици при наличието само на краен запас от незавършено производство

Използвана литература:

 • БОЖКОВ, Васил и др. Счетоводство/ Васил Божков и Георги Илиев. – Варна:ИК “Галактика”, 1996
 • Божков, Васил и др. Счетоводство / Васил Божков, Любен Петров, Георги Илиев. – Свищов: Академично издателство “Д. А. Ценов”, 2003
 • Бонев, Ж. Въпроси за себестойността на продукцията. - Счетоводство плюс, бр. 11, 2004
 • Брезоева, Б. Класифициране на разходите в системата на управленското счетоводство. – Счетоводство плюс, бр. 5, 2005
 • ДАМЯНОВ, Дамян, Финансово счетоводство / Дамян Дамянов - Свищов: Академично издателство “Д.А.Ценов”, 2005
 • ДУРИН, Стоян и др.. Счетоводство на предприятието / Стоян Дурин и Даниела Дурина - София: ФорКом, 2004
 • ЗАКОН за счетоводство.
 • МАРИНОВ, Здравко Н. Основи на пазарната икономика / Здравко Н. Маринов - Пловдив: ИК “Хермес”, 2004
 • МЕЖДУНАРОДНИ счетоводни стандарти. - София: Сиела, 2003
 • НАЦИОНАЛНИ счетоводни стандарти./Катя Драгийска и др. – София: ИК „Труд и право” , 2002