Razrabotki

Оценка на трудовото изпълнение

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - разработка

Съдържание:

      Увод

  1. Същност на оценката за трудовото изпълнение
  1. Същност на целите
  1. Основни цели
  1. Елементи на системата за оценка на трудовото изпълнение
  1. Техники за оценка на трудовото изпълнение
  1. Заключение

Използвана литература:

 1. Пейчева, М. , Управление на човешките ресурси, Тракия-М, С., 2012г.

  1. Джонев, С. , Димитров, П. , Организационно консултиране, мениджмънт, управление на човешките ресурси, Том 3, Ен Джи Би Консултинг, С., 2015г.
  1. Карабельова, С., Управление на човешките ресурси, Лик, 2000г.