Razrabotki

Паметта в обучението

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

9 страници - реферат

Съдържание:

  1. Развитие на паметта в отделните възрасти на децата
  2. Паметта като важна цел на обучението
  3. Видове установените закономерности на паметта
  4. Психологически условия за формиране на качества на паметта

Използвана литература:

  1. Десев, Л. Психология на творчеството. София., 2011
  2. Кръстев, Л. Особености на детското мислене. Юбилеен годишник на ФППП , Благоевград, 1999.
  3. Николов, П. Педагогическа психология. Закономерности на логическото познание. Университетско издание „Неофит Рилски”, Блг. 2007.
  4. Пирьов, Г. Проблеми на когнитивната психология. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, С. 2000.
  5. Стаматов, Р. Детска психология. Издателска къща „Хермес”,Пловдив, 2000, 2003.