Razrabotki

Парламентарен контрол

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание

  1. Понятие за парламентарен контрол
  2. Субекти и обекти на парламентарния контрол
  3. Форми на парламентарния контрол
  4. Средства за осъществяване на парламентарния контрол.
  5. Парламентарна отговорност.
  6. Използвана литература

 

Използвана литература:

  1. Близнашки, Г. Парламентарно право. 2015
  1. Спасов, Б. Парламентарно право. „Народно събрание“. 1992
  1. Спасов, Б., Парламентарно право, СИБИ, 1996.
  2. Танчев, Е., Въведение в Конституционното право, С., 2003.