Razrabotki

Патафизиология на сърдечно-съдова система. Артериална хипертония.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 22 страници 

Съдържание

 1. Увод
 1. Патофизиология на сърдечно-съдовата система
 1. Същност на артериалната хипертония
 1. Характеристика на заболяването
 1. Основните групи симптоматична артериална хипертония
 1. Рискови фактори за артериална хипертония
 1. Заключение

Използвана литература:

 1. Белоев, Й., Грижи за болния и сестринска техника. С, 2000.
 2. Българска лига по хипертония,Препоръки за поведение при хипертония в клиничната практика, 2013.
 3. Михов, М. Обща и специална патология. Бл., 2003.
 4. Малеев.А Вътрешни болести. София 1999.
 5. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020.
 6. Стефанова К, Добрилова П, Маринова А. Промоция на здравето – нова философия на общественото здраве, ХIV Международна научна конференция, Варна, 2015.
 7. Щирле, У., Ф. Хартман, Кардиология-клиничен наръчник, Медицина и физкултура. С, 2010.