Razrabotki

Педагогиката на Мария Монтесори

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Системата и методът на Мария Монтесори
 3. Приемственост и конфронтация на метода на Мария Монтесори
 4. Изводи и обобщения

Литература:

 • Георгиева, Е., Е. Драголова. Сензорното възпитание по метода на М. Монтесори. Издателство „Диамант“, Ямбол,
 • Стойчева, С. Възгледите на Мария Монтесори за възпитанието и обучението на детето и приложението им в сферата на музикалното възпитание/Снежана Стойчева. (История на образованието и педагогическите умения). //Педагогика (София), 2010, № 3
 • Илиева, Ганка. Педагогическата теория и практика на Мария Монтесори. Сп. Образование// (София). 1993, № 1
 • Тимошенко, Е. Чудото Монтесори. Издателство „Асеневци трейд“. 2015, с.51
 • Иванова, Т., Идеите на Мария Монтесори и предизвикателствата пред българското образование /Тинка Иванова// Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука: Сборник с доклади от Конференция с международно участие, проведена на 6-8 юни 2014 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 213
 • Колев, Йордан и др. Правото на детето на свобода и собственост: Идеи на реформаторската педагогика в днешния отглас/Йордан Колев, Блага Джорова.//предучилищно възпитание, № 3, 2006
 • Колев, Й., Педагогическа история. Предучилищно възпитание в България. Издателство „Неофит Рилски“ Благоевград, 1999
 • Колев, Й. История на педагогиката: преходът към училищен живот. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2011