Razrabotki

Педагогическа система на Мария Монтесори. 2 вариант

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 7 страници 

 Съдържание: 

 1. Въведение
 2. Педагогическа система на Мария Монтесори
 3. Обобщение
 4. Изводи


Литература:

 1. Георгиева, Е., Е. Драголова. Сензорното възпитание по метода на М. Монтесори. Ямбол, 1998.
 2. Игнатовска, Св. Социална работа с деца и юноши с отклонения в развитието. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен., 2009.
 3. Коменски, Я., Велика дидактика. София., 1957.
 4. Кюркчийска, В., Приобщаващото образование – предизвикателство за началния учител. УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен., 2017.
 5. Николова, С., Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2015.
 6. Рашева-Мерджанова, Я. „Мултисензорният принцип в обучението и в живота“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2005.
 7. Тимошенко, Е. Чудото Монтесори. Издателство „Асеневци трейд“. 2015.