Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Кой какъв е? – превозни средства. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по БЕЛ за 3 група - 7 страници

Издателство "Изкуства"

Образователно направление: Български език и литература

Тема: Кой какъв е? – превозни средства

Ядро:

 • Свързана реч
 • Речник
 • Пресъздаване на литературно произведение

Задачи:

 • Активизиране на думи с обобщаващо значение - превозни средства.
 • Съставяне на описание на превозни средства по конкретни и обобщаващи признаци.

Методи, похвати, средства:

 • онагледяване, разговор, обяснение, указания, илюстративен материал, дидактична игра, подвижни игри.

Материали:

 • дидактично табло, картинки за оцветяване, книжки с превозни средства, картинки на превозни средства, детски колички, кукла.

Връзки с други ОН:

Интеграция с Образователно направление ОС

ОЯ: Социална и здравословна среда

Задачи:

 • Изграждане на обобщена представа за различните видове превозни средства - въздушни, водни и сухопътни и структурните им признаци.
 • 3апознаване с нормите на поведение в превозните средства.

Интеграция с направление Математика

ОЯ: Равнинни фигури

Задачи: 

 • 3атвърдяване на познати геометрични фигури.

Интеграция    с    Образователно    направление    Физическа култура

ОЯ: Игрова двигателна дейност

Задачи:

 • Подвижни игри.

Очаквани резултати:

 • Описва подробно даден предмет.
 • Назовава правилно качества (характеристики) на предмети, като използва определения.
 • Казва наизуст гатанки.

Ход на ситуацията:................