Razrabotki

Педагогическа среда в педагогиката на Монтесори

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

Съдържание:

  1. Увод
  2. Подготовка на педагогическата среда
  3. Материалите в „Монтесори“ средата
  4. Акцентът на метода на Монтесори в организиране на дидактичната среда
  5. Педагогическа среда в Монтесори детска градина
  6. Заключение

Литература: 

  • Иванова, Т., Идеите на Мария Монтесори и предизвикателствата пред българското образование/Тинка Иванова//Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука: Сборник с доклади от Конференция с международно участие, проведена на 6-8 юни 2014 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 213
  • Илиева, Ганка. Педагогическата теория и практика на Мария Монтесори. Сп. Образование// (София). 1993, № 1, с. 78
  • Тимошенко, Е. Чудото Монтесори. Издателство „Асеневци трейд“. 2015, с.51
  • Щайнер, Р. Тайната на четирите темперамента. Възпитанието на детето от гледна точка на антапософията. Антапософско издателство „Даскалов“, Стара Загора, 2010