Razrabotki

Педагогически игрови технологии

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание

  1. Въведение в проблематиката
  2. Съдействие на педагога в игровата технология
  3. Техника на използване и внедряване на педагогическите игрови технологии и условия за тяхната ефективност
  4. Ефективната организация на игровия процес


Използвани източници

  • Димитров, Д., Проблеми на играта в предучилищна възраст, Благоевград,1985;
  • Гюрова, В., „Образователни стратегии и технологии. Бл., 1996