razrabotki

Педагогически ситуации по физическо възпитание в детската градина

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Съдържание:

 1. Увод
 2. Физическо възпитание в детската градина
 3. Програма за възпитателна работа в детската градина
 4. Учебен процес по физическо възпитание
 5. Видове занимания по физическо възпитание през седмицата в детската градина
 6. Комплекс от упражнения за утринна гимнастик
 7. Музикално-подвижни игри
 8. Използвана литература

Използвана литература:

 1. Алексев, Р. Двигателната активност на детето в детската градина. Шумен, УИ, 2006.
 2. Учебни програми по физическо възпитание в предучилищна възраст. Културно - образователна област “Физическа култура и спорт”. Главна редакция на педагогическите издания към МОН. С., 2004.
 3. Теория и методика на Физическото възпитание от колектив – Ив. Кадийски, К. Костов, Р. Русев, М. Глушкова, Ат. Георгиев; Благоевград 1989 г. Костов, К., Ст. Иванов,
 4. Теория и методика на физическото възпитание”/ под ред. на Кр. Рачев/, НСА-ПРЕС, С., 2004.
 5. Костов, К., Р. Русев, М. Глушкова, Ив. Кадийски, Ат. Георгиев, Теория и методика на физическото възпитание, Благоевград.