Razrabotki

Педагогическото взаимодействие в подготвителна група/клас. 3 Вариант

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - разработка

Съдържание:

  1. Педагогически особености на 5-6 годишните деца
  2. Психологически основи на педагогическото взаимодействие в подготвителна група/клас
  3. Особености на педагогическата ситуация в подготвителната група
  4. Личен пример – Инициативи
  5. Заключение и изводи

Литература:

  1. Димитров, Д. Предучилищна педагогика, Благоевград, 1994 г.
  2. Каракехайова С., Педагогика взаимодействието дете-среда, Пловдив, 2002 г.
  3. Колева, М., Стоименова Ваня, Стоянова Красимира. Опознаване на околната действителност. Университетско издателство „Неофит Рилски” – Благоевград, 1996 г.
  4. Колева, И. Социализация, рефлексия, ситуации. С., 1996 г.
  5. Кръстева, Антония Детската любознателност ( Антония Кръстева). Обществено възпитание, XLІІ, 2003, N6.