Razrabotki

Педагогическото взаимодействие в подготвителна група/клас. 7 Вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание: 

1. Психологически особености на 5-6 годишните деца
  1. Психологически основи на педагогическото взаимодействие в подготвителната група/клас
  2. Особености на педагогическата ситуация в подготвителна група
  3. Личен опит
  4. Изводи
  5. Литература

Използвана литература:

  1. Димитров, Д. Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст, Издателство „Изкуства”, София, 2012.
  2. Гюров, Д. Педагогика на взаимодействието Дете-Среда. Издателство „Веда Словена – ЖК“, С., 2002.
  3. Книга за учителя. АБВ Игри. 5-6 години. Просвета, 2017.
  4. Стаматов, Р., „Детска психология“ , Пловдив, 2000.