Razrabotki

Педагогическото взаимодействие в подготвителна група/клас. 8 Вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка

Съдържание:

 1. Психологически особености на 5-6 годишните деца
 2. Психологически основи на педагогическо взаимодействие в подготвителна група или клас
 3. Особености на педагогическата ситуация в подготвителна група
 4. Лични примери
 5. Заключение
 6. Използвана литература

Литература:

 • Гюров Д. Самоутвърждаване и взаимодействие в подготвителната група. Сп.„Предучилищно възпитание”, 3/2004.
 • Витанова, Н., Активността на детето в детската градина. Издателство „Просвета“, София, 1993.
 • Димиторв, Кр. Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст. С., 2012.
 • Колева, М., "Педагогически стратегии и социално ориентирано поведение на 6 -7 годишното дете." из.: Педагогическото образование в България. Състояние и тенденции. Благоевград, 2007.
 • Колева. М., и др. Опознавана на околната действителност в предучилищна възраст. Педагогическа технология. Бл., 2012.
 • Книга за учителя. АВБ Игри. 5-6 години. Издателство „Просвета плюс“, С., 2017.
 • Петровски, А. Специфика и особености на отношенията в детската група. Статия. сп.„Предучилищно възпитание”, 8/2010