Razrabotki

Педагогическо взаимодействие в подготвителна група/клас. 1 Вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - реферат

Съдържание:

  1. Педагогически особености на 5-6 годишните деца
  2. Психологически основи на педагогическото взаимодействие в подготвителна група/клас
  3. Особености на педагогическата ситуация в подготвителната група
  4. Личен пример – педагогическо взаимодействие чрез игра

Изводи

Литература: 

  1. Димитров, Д. (2012). Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст :Концептуално – технологически модел, Изкуства, С.
  2. Димитров, Д., (2001). Нова забавачница. Допълваща програма за авторски тип детска градина и/или доброжелателно помагало за педагозите от неавторските градини, съпътстващи децата и обогатяващи живота им от 3 до 7 години, Бл., 2001.
  3. Държавния образователен стандарт за предучилищното образование, 2016
  4. Колева, М., (1998) Социално развитие на детето. Педагогически условия, С.
  5. Янакиева, Е., (2008). Предучилищна педагогика. Repetitorium (I). Ключ. Обяснения. Допълнения. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.