Razrabotki

Педагогическо взаимодействие в подготвителна група/клас. 2 Вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка (курсова работа/реферат)

Съдържание:

 1. Психологически особености на 5-6 годишните деца
 2. Психологически основи на педагогическо взаимодействие в подготвителна група или клас
 3. Особености на педагогическата ситуация в подготвителна група

Заключение

 1. Личен пример чрез изследване
 2. Заключение

Използвана литература: 

 • Бончева, Ив., Психология на детското развитие.  изд. Славена, Варна, 2013.
 • Балева М., Стоянова Ф., Даскалова Ф., Колева М., Горанова М., Христов Р., и колектив. Пред училище”; Убенова Даниела, С. 2004.
 • Колева М. Социално развитие на детето. Педагигически условия.
       София 1998
 • Колева М. Педагогически възможности за обогатяване социалността на детската група. Сп.„Предучилищно възпитание”, 3/2008
 • Янакиева Е. Нравственото възпитание: една изоставена педагогическа теория. Сп.„Предучилищно възпитание”, 7/2008