Razrabotki

Педагогическо взаимодействие в подготвителна група/клас. 4 Вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание: 

1.     Психологически особености на 5-6 годишните деца

  1. Психологически основи на педагогическото взаимодействие в подготвителната група/клас
  2. Особености на педагогическата ситуация в подготвителна група
  3. Инициативи – от личен опит
  4. Изводи
  5. Литература

Литература

  1. Колева, М., „Възпитанието на детето: хармония на индивидуалност и социалност“, Бл., 2013.
  2. Колева, М., Педагогическата реалност и социалното развитие на 6 - 7 годишното дете. В сб. Съвременни тенденции в предучилищното възпитание., С., 2011г.
  3. Костова, П., Ценностите - морални регулатори на поведението на детето, сп."Предучилищно възпитание" кн.№4, 2009г.
  4. Факирска, Й. Проблемът за подготовката на децата за училище. Предучилищно възпитание, кн. 5. 2004.