Razrabotki

Педагогическо взаимодействие в подготвителна група/клас. 5 Вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание:

 1. Психологически особености на 5-6 годишните деца
 2. Психологически основи на педагогическо взаимодействие в подготвителна група или клас
 3. Особености на педагогическата ситуация в подготвителна група
 4. Личен пример: Инициативи свързани с възпитанието на децата като обогатяване на тяхната социалност и индивидуалност
 5. Заключение
 6. Използвана литература

Литература:

 • Гюров Д. Самоутвърждаване и взаимодействие в подготвителната
  група. Сп.„Предучилищно възпитание”, 3/2004
 • Дерижан, И., А. Илиева. Методика на формиране на елементарни математически представи в детската градина. Благоевград, 1990
 • Колева, М. Социална мобилност и познавателна активност на детето от предучилищна възраст. В сб. Детето, неговото семейство и неговата детска градина, Бл. 2007
 • Чавдарова - Костова, С., 2018 Съвременни интерпретации на детството. В: Детето и педагогика, Юбилеен сборник, С., 2018
 • Янакиева Е. Нравственото възпитание: една изоставена педагогическа теория. Сп.„Предучилищно възпитание”, 7/2008