Razrabotki

Педагогическо взаимодействие в подготвителна група/клас. 6 Вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - разработка (курсова работа)

Съдържание:

1.Психологически особености на 5-6 годишните деца

2.Психологически основи на педагогическо взаимодействие в подготвителна група или клас

3. Особености на педагогическата ситуация в подготвителна група

4. Лично мнение и пример

Литература:

  1. Витанова, Надежда. Детска психология. С., Просвета, 1995
  2. Гюров Д. Самоутвърждаване и взаимодействие в подготвителната група. Сп.„Предучилищно възпитание”, 3/2004
  3. Колева М. Педагогически възможности за обогатяване социалността на детската група. Сп.„Предучилищно възпитание”, 3/2008
  4. Попова, С.; Съвременност и възпитание;   Университетско издателство „Н. Рилски“, Благоевград, 2002
  5. Янакиева Е. Нравственото възпитание: една изоставена педагогическа теория. Сп.„Предучилищно възпитание”, 7/2008