Razrabotki

Педагогическо общуване и педагогическо взаимодействие в медицинската практика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретичен аспект на проблема
  • Същност на педагогическото общуване и взаимодействие
  • Същност на педагогическото взаимодействие
  • Същност на педагогическото общуване
  • Комуникативни умения за общуване и функции на медицинския персонал с пациента
  • Вербална и невербална комуникация с пациента
  • Бариери в медицинската комуникация
 3. Казус от медицинската практика
 4. Заключение

Литература: 

 1. Батоева, Д. Педагогиеско взаимодействие и педагогическо общуване в Специалната педагогика. Бл., 1994
 2. Балтаджиева, Й. Психология на общуването. Ямбол, 1999
 3. Кръстева, Н., Теоретични основи на сестринските грижи. Пловдив, 2005
 4. Кръстев, Л. и колектив. Психология на общуванто, Психолого-педагогически проблеми на общуването. Издателство „Веда-Словена“. София, 1994
 5. Медицинска психология. Учебник за специалисти по здравни грижи, Варна, 2013
 6. Петров, П., Актуални проблеми на на педагогиеското общуване//Сп. Педагогика, 1991
 7. Попов, Т. и колектив. Медицинска педагогика. Издателство „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2011
 8. Тодорина, Д. За педагогическото общуване и неговото усъвършенстване. //Сп. Образование, 2003