Razrabotki

Педагогическо общуване на педагога с деца от предучилищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 23 страници

Съдържание:

 1. Увод                                                                  
 2. Педагогическо общуване с деца от предучилищна възраст
 3. Професионалната компетентност и личността на педагога
 4. 1. Личността на педагога в детската градина
 5. 2. Професионалната компетентност на педагога
 6. Общуването като взаимодействие
 7. 1. Съвременни възгледи за педагогическото взаимодействие
 8. 2. Специфика на взаимодействието учител-деца от 5-6 годишна възраст в условията на съвместна дейност

Използвана литература:

 1. Ангелов, Б. Проблеми на педагогическата компетентност//сп. Предучилищно възпитание, брой № 3, 2007
 2. Бонева, Б.  Учителят и децата в детската градина, София, 1995
 3. Балабанова, М. Граматика на фантазния дискурс. Развитие на словесно-творческата дейност в детската градина. Издателство „Образование“ ООД, С., 1999
 4. Балабанова, М. Методика на обучението по чужд език в детската градина. Благоевград, 2010
 5. Бялков, Б. Относно някои интеркултурни специфики на невербалните послания в общуването с децата//сп. Предучилищно възпитание. Брой №1, 2013
 6. Белова, М. Теоритични основи на възпитанието, С., 1997
 7. Велинова, В. „Образователна компетентност” като резултат от образователната дейност //сп. Педагогика, брой № 6, 2003
 8. Гипенрейтер, Ю. Как да общуваме с детето. ИК „Колибри", 2007
 9. Делибалтова, В. Към компетентността като обект на дидактически интерес – Педагогика, брой № 2, 2014
 10. Десев, Л. Речник по психология”, Булгарика, С, 2008
 11. Даскалова, Д., Балабанова, М, Златева, Сл., Игра, общуване, език“. Благоевград, 1998
 12. Илиева, Л. Деловото общуване в бизнеса”, София,1994г.
 13. Русинова, Е; Гюров, Д; Баева, М; Гюрова, В; - “Програма за възпитание на детето от 2 до7 годишна възраст, София, 1995
 14. Стойков, А., Игровите технологии за общуването на децата//Сп. „Предучилищно възпитание”, брой № 6, 2008
 15. Стойков, Ан. Влияние на игровите технологии върху реалното общуване на 5-6 годишните. //Сп. Предучилищно възпитание, 9/2009
 16. Трифонова, Р., Педагогическото общуване като творчески процес //Сп. „Предучилищно възпитание“, брой № 3, 2014