razrabotki

Планиране в образователните институции. Основни управленски функции.

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

21 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 1. Планиране в образованието
 1. Основно управленски функции в планиране в образователните институции
  • Характеристика на управлението в образователните институции
  • Подбор на учители
 1. Планирането като управленска функция в образованието
 1. Стратегия за развитие на планиране в образованието
 1. Повишаване качеството на образованието чрез планиране

 

Литература: 

 • Балкански, П., Училищен мениджмънт, С., 2001
 • Георгиев, в, И ДР. Образователен мениджмънт, С., 2001
 • Генев, К. Организация и управление на образованието. С., Образование, 1992
 • Илиев, Й., Управление на човешките ресурси, Унив.изд. “Стопанство”, София. 2007