Razrabotki

План за сестрински грижи при онкологично заболяване – тумори на пикочния мехур

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Цел
 3. Материал и методи
 4. Резултати и обсъждане
 5. Рискови фактори
 6. Клинико-диагностични и лабораторни изследвания.
 7. Цистоскопия
 8. Биопсията
 9. Образна диагностика
 10. План за сестрински грижи
 11. Сестрински грижи в предоперативен период
 12. Сестрински грижи в следоперативен период.

 

 

Използвана литература:

 • Стамболова,И.,Сестрински грижи при соматични заболявания., г,изд.Централна медицинска библиотека,МУ-София, 2012
 • Белоев,Й., Грижи за болния и сестринска техника.,изд”АРСО”-С.2000
 • Мухина,С.,И.Тарновская,Теоритични основи на сестринските грижи.,второ преработено и допълнено издание,изд. Център ВМИ-Плевен, 2006
 • Токов,П.Учебник по хирургия за медицински сестри и акушерки, първо издание, Медицинско издателство „АРСО“- София 2013
 • urology.bg
 • http://www.puls.bg/illnes/issue_510/part_1.html
 • http://www.puls.bg/forum/viewtopic.php?t=9777