Razrabotki

План-конпект по БЕЛ. Тема: Лице и число на глаголите. 3 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 3 клас - 14 страници 

Тема на урока: Лице и число на глаголите

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Овладяване на знания за глагола като част на речта.
 • Формиране на умения за разпознаване на глаголите като думи, означаващи действия и състояния.
 • Въвеждане на понятието „лице на глагола“;
 • Умения за разпознаване на лице и число на глаголите.
 • Овладяване на умения за откриване и определяне на видовете глаголи
 • Овладяване на умения за правилна употреба глаголите.
 • Изграждане на умения за правило изписване .

 

Възпитателни цели:

 • Да се възпита у учениците старателност и самостоятелност.
 • Формиране на умения за правилно изписване на глаголите.
 • Усъвършенстване на умения за правилна употреба на наречията

 

               Развиващи цели:

 • Развитие на наблюдателността и абстрактното мислене, на уменията за сравнение, анализ и обобщение.
 • Развиване на детското внимание и концентрация.
 • Развитие на уменията за преобразуване на глаголи

 

Методи на обучение

 • Беседа
 • Наблюдение
 • Сравнение
 • самостоятелна работа
 • работа с речника
 • диктовка
 • групова работа

 

Нагледни средства:

 • учебник
 • учебна тетрадка
 • табла
 • илюстрации

Използван учебник:

 • „Български език” , автори: Р. Танкова, К. Чернева, В. Иванова, издателство: Просвета София

                                                         

Ход на урока:.......

Творческа задача:...................