Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Правопис на прилагателните имена с НН. 3 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по български език за 3 клас - 15 страници (подробен) 

Тема на урока: Правопис на прилагателните имена с НН

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Да се затвърди понятието прилагателно име като част на речта и употреба и правопис на степенуваните прилагателни имена.
 • Въвеждане на правилото за двойно н (нн) при прилагателните имена;
  • Усъвършенстване на уменията за употреба и правилно писане на прилагателните имена с НН, които са в женски род, в среден род и в множествено число.

 

Възпитателни цели:

 • Развитие на естетически вкус и приемане на различното;
 • Да се възпита умение за самоконтрол при индивидуално поставените за изпълнение задачи.
 • Да се формират умения за работа в екип.

 

Развиващи цели:

 • Развитие на наблюдателността, на уменията за сравнение, анализ и обобщение.
 • Развитие на умение за проверка на правилно писане.
 • Развиване на детското внимание и концентрация.

 

Методи на обучение:

 • беседа
 • наблюдение
 • сравнение
 • самостоятелна работа
 • анализ
 • творчески препис
 • речеви ситуации
 • редактиране
 • самостоятелна конструктивна дейност
 • групова работа

 

Нагледни средства:

 • учебник
 • илюстрации
 • табла
 • работни листове
 • шапки
 • презентация от един слайд

 

Ход на урока:...........

Творческа задача: ............................

 

Учебник: Здравкова, С.; Сотирова, М.; Ачева, М; Български език за трети клас, ИК „Анубис“, 2018, с. 53

Учебна тетрадка: Здравкова, С.; Сотирова, М.; Ачева, М; Учебна тетрадка по български език за трети клас, ИК „Анубис“, 2018, с. 9, 10