Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Кукери. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Околен свят за 4 възрастова група - 6 страници

Просвета „Чуден свят“ – 4 група

Образователно направление: Околен свят.

Тема: Кукери

Образователно ядро: Културни и национални ценности.

Цели:

  • Изграждане на представи за българските празници и пресъздаване на фолклорни традиции и обичаи, свързани с тяхното честване, в игрови и в приложен характер.
  • Реализиране на проекти и изяви в ежедневна и празнична среда при съпричастност и коопериране.
  • Приобщаване към културни еталони при разпознаване на общочовешки ценности.

 

Задачи:

  1. Затвърдяване на знанията за празниците на българите и участие на българското население в почитане на празника.
  2. Овладяване на умения за оценка на поведение по време на национални празници.
  3. Овладяване на умения за обосноваване на дадена оценка или поведение;
  4. Разширяване на кръга от познания, доуточняване на представите за празниците;

 

Очаквани резултати:

  • назовава лични,  официални  и  национални  празници, местни обичаи и традиции.
  • има конкретни и обобщени представи за официални и национални празници като поведение на деца и възрастни; за етническа и национална принадлежност – своя и на другите, близки до него.

Дидактически средства: снимков материал подготвен от учителя; подходяща художествена литература; материали-картини.

 

Ход на ситуацията:.................