Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Малкото зайче. за 1 възрастова група

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по БЕЛ - 10 страници /подробен/

Педагогическа ситуация

БЕЛ:  планирана ситуация

Тема: „Малкото зайче“

Ядрo: Звукува култура

Образователни задачи:

 • Слухово възприемане и упражняване правилно произношение на фонеми (з,с,ц,ч)- постановка на звуковете в звукосъчетания и думи;

Ядро: Свързана реч

Образователни задачи:

Ядро “Свързана реч”:

 • излагане на последователни епизоди от разказ със заглавия „Малкото зайче”‘
 • Конструиране на прости изречения с думи, съдържащи тези звукове (отговори на въпроси);

„Диалогична свързана реч”

 • участие в беседа за уточняване на разликите и приликите между две играчки, съчиняване на последователни епизоди от разказ със заглавие „Малкото зайче”;

„Монологична свързана реч”

 • съчиняване и устно

Ядро: Граматически правилна реч

Образователни задачи:

 • Съгласуване на думите в изречението по род и число;
 • Използване на сегашно и минало време при структурирането на изречения;
 • Построяване и изказване на кратко просто и просто разширено изречение;
 • Обогатяване на опита за съгласуване на прилагателно и съществително име в единствено и множествено число(синьо зарче, червено зарче-цветни зарчета; жълто пате-жълти патета;червена човка-червени човки, розов балон, цветен балон-цветни балони);

Ядро Звукова култура на речта

Образователни задачи:

- Изразяване на вежливост и внимание при изказване на поздрав (Добро утро!, Добър ден!, Добър вечер!).

Ядро: Моторика

Образователни задачи:

 • Участие в игри за ръкуване;

 

Очаквани резултати:

Ядро: Свързана реч

„Диалогична свързана реч”

 • Участва в беседа за уточняване на разликите и приликите между две играчки
 • Съчинява последователни епизоди от разказ със заглавие „Малкото зайче”

„Монологична свързана реч”

 • Съчинява и устно излага последователни епизоди от разказ със заглавие „Малкото зайче”;
 • Очаква преценка на своя разказ от учителя и връстниците си;

 

Ядро: Граматически правилна реч

 • Построява и изказва кратко просто и просто разширено изречение;
 • Наблюдава и различава количеството и признаците на един и много обекти и ги назовава със словосъчетание от прилагателно и съществително име в единствено и множествено число (синьо зарче, червено зарче-цветни зарчета; жълто пате-жълти патета; червена човка-червени човки, розов балон, цветен балон-цветни балони);

 

Ядро: Звукова култура на речта

 • Изразява вежливост и внимание при изказване на поздрав (Добро утро!,Добър ден!,Добър вечер!)

 

Игри:

Игра ,,Зайче”- игра за произнасяне на звукосъчетания и имитиране движения на зайчето

Игра ,,Врабчета”- игра за произнасяне на звукосъчетания и имитиране движения на врабчето.

Игра: „Покажи и назови Зайко“

Цел: Овладяване на звуковете з,с,ц и ч

Предварителна подготовка:

 1. Предварително са обяснени думите сънлив и ранобуден.
 2. Рисунки.
 3. Подходяща музика записана на диск или флашка.

Материално-технически и дидактически средства:

Беседа, картини, наблюдения, плакатни, бои, остъклена рамка, касетофонен запис.

Методи, похвати и средства:

- методи – беседа, игрови метод;

- похвати – въпроси, отговори, словесна преценка;

- средства – кукли, за онагледяване на ситуацията, по които децата да описват;

Предварителна подготовка на учителя:

 • запознат е с програмното съдържание;
 • подготвя нагледните материали;

Предварителна подготовка на децата:

 • правили са опити за разказ по две играчки;

 Форма на педагогическата ситуация – ЗРС – обучаваща.

Ход на ситуацията:

Използвана литература:

Български език и литература за 3-4 години „Чуден свят“ Просвета: Автори: Божидар Ангелов, Пенка Вълчева. С., 2018.