Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: На какво ухае зимата. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект - БЕЛ - 10 страници

Издателство: "Бит и техника", 2018, програмна система "Златно ключе"

Образователно направление: Български език -3 група

Тема: „На какво ухае зимата“

Цел: Възприемане на литературно произведение.

Ядро: Възприемане на литературно произведение

Образователни задачи:  

 • Развитие на основните комуникативни умения – слушане и възприемане на речта.
 • Възприемана на стихотворението „Баба Зима прави курабийки“ от Сърбина Брайчева.

Ядро: Свързана реч

         Образователни задачи:

 • Анализиране на настроението и езикови изразни средства от текста .

Ядро: Граматически правилна реч.

Образователни задачи:

 • Систематизиране на представите за думата като езикова единица – конструиране на изречения с думи от стихотворението .

Ядро: Звукова култура на речта

Образователни задачи:

 • Осъзнаване на езиковата действителност

Очаквани резултати:

 • Възприема стихотворение и съпреживява настроението.
 • Има конкретни представи за художествената функция на думи и изрази в текста.
 • Съставя изречения с анализираните думи. Изписва прави, криви линии по пунктир.

Методи: беседа, разговор.

Похвати: обяснение.

Средства: мултимедия

Интегративни връзки:

 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Музика