Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (писане). Тема: Използвам факти и данни, за да съставям текст. за 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по писане за 3 клас- 8 страници

Развитие на комуникативноречеви умения на учениците

Тема: Използвам факти и данни, за да съставям текст

Тип на урока: Формиране на комуникативноречевите умения на учениците

Вид на урока: За затвърдяване

Цел:

  • Да се затвърдят уменията и компетенциите, свързани с използването на факти от нехудожествен текст при отговор на въпрос.
  • Да се затвърдят уменията за поправяне на собствен текст

Задачи:

Образователни

  • Да използват факти и идеи от не художествен текст при писмен отговор на поставен въпрос

Възпитателни

  • Да се отнасят с чувство на отговорност и съпричастност към проблемите, свързани с опазване на околната среда

Развиващи

  • Да обогатяват активния си речник,
  • да развиват логическото мислене,
  • развитие на комуникативноречевите умения.

Методи и средства: беседа, анализ,  разказ, учебник по български език, учебна тетрадка № 2 по български език.

Компетентности като очаквани резултати:

  • Използва факти и идеи от нехудожествен текст при писмен отговор на поставен въпрос.

Ход на урока:.............

 

Използвана литература:

  1. Учебник по БЕЛ за 3 клас. Издателство „Просвета плюс“, София, 2018.
  2. Книга за учителя по БЕЛ за 3 клас. Издателство „Просвета плюс“, София, 2018.