Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: "Следи по снега". за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект - 8 страници

Издателство: "Бит и техника" 2018 - програмна система "Златно ключе"

Образователно направление: Български език и литература – 3 група

Тема: „Следи по снега“

Цели:

 • Формиране на умения за съставяне на прости изречения по картинка и опорна дума.

Ядра:

Ядро: Граматически правилна реч;

Ядро: Свързана реч;

Ядро: звукова култура.

Образователни задачи:

Ядро: Граматически правилна реч:

 • Развиване на умения за съставяне на изречения по картинка и опорна дума и ориентиране в модел.

Ядро: Свързана реч:

 • Изграждане на усет към граматически правилно построено и завършено изречение.

Ядро: звукова култура:

 • Развиване устойчивост на вниманието в графични упражнения за изписване на прави, криви линии по пунктир, тип лабиринт – „Всеки в своята къщичка“ .

Очаквани резултати:

 • Съставя изречения и моделира словесния им състав.
 • Съчетава по смисъл думите в изречението .
 • Използва правилно глаголните времена , съгласуване и подходящи свързващи думи.
 • Участва с желание в целенасочена речева дейност.

Методи:

 • обяснение,
 • беседа,
 • разговор.

Похвати: игрови похват.

Средства: картини, флумастри, листи, касетофон и диск

Интегративни връзки:

 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Музика.

Ход на ситуацията: