Razrabotki

План-конспект по БЕЛ: Тема: Глагол. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по български език за 2 клас - 7 страници

Тема: Глагол

 1. Вид на урока: обобщение.

 

 1. Цели на урока:
  1. Да се обобщят и систематизират въз основа на практическа работа знанията за глагола (какво означава, с кой въпрос се открива, че има две лица).
  2. Да се затвърдят уменията на учениците да откриват глагола и да го променят по число.
  3. Да разграничават глагола от останалите части на речта.
  4. Чрез разнообразни упражнения, включващи художествени произведения (поезия и проза), нагледни средства, музика, гатанки, граматични игри и състезания, да се поддържа интересът и будно вниманието на учениците, в резултат на което устно да открият и запишат в тетрадките си глаголите.
  5. Чрез строго подчинени на темата упражнения (не самоцелно) да се постигнат и следните възпитателни цели: любов към всичко родно - език, родина, природа, дом, училище, книгата и труда.

 

Предварителна подготовка:

Ход на урока.......