Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Козлета и вълк. за 1 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 1 възрастова група - 8 страници + илюстрации

ОН: БЕЛ

Тема: „ Козлета и вълк“

Образователно направление: Възприемане на литературно произведение

Ядро: свързана реч

Ядро: речник

Ядро: граматически правилна реч

Ядро: звукова култура

Ядро: възприемане на литературно произведение

Ядро: пресъздаване на литературно произведение

Цел: Изграждане на нагласи у детето да слуша активно художествено произведение и да изразява отношението си към него и към постъпките на героите

Образователни задачи:

 • Да може да назовава предмети, признаци, действия и употребява думите в контекста на изречението.
 • Усъвършенстване диалогичната и монологичната реч
 • Обогатяване речника на децата с думи – действия
 • Артикулира различни звукове изолирано и в „открити и закрити срички”

-        Артикулационна игра „Игра по роли”

Методи, средства, похвати: Табло, обяснение

Очаквани резултати:

 • Развитие на основните комуникативни умения – слушане и възприемане на речта.
 • Разбира и отговаря на въпроси по картинка.
 • Възприема и разбира съдържанието на литературно произведение.
 • Назовава думи действия.
 • Назовава основни герои,
 • Определя начало и край на приказката

Интегриране с други образователни направления:

 • Изобразително изкуство,
 • Математика

Ход на ситуацията:...............

Литература:

Книга за учителя:  „Аз съм в детската градина“ (3- 4 годишни) – издателство „Изкуства“, София, 2018г. Авторски колектив: Димитър Димитров, Райна Захариева, Бойка Калева, Наталия Стойкова, Антоанета Малинова, Поля Кякова, Лина Николова, Надежда Димитрова, Клер Колева.