Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Правопис на прилагателно име. Преговор. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект по Български език за 2 клас - 6 страници

Изд. Булвест 2000

1.Тема: Правопис на прилагателното име. Преговор

2.Вид на урока: За затвърдявание.

3.Тип на урока: По Български език.

4.Цели:

-Затвърдяване на правилата за правопис на неударени гласни и звучни съгласни в края на думата или пред беззвучен.

-Усъвършенстване на уменията на учениците за извършване на правописна проверка в прилагателните имена.

5.Задачи:

5.1.Образователни:

- затвърдяване на правилата за правопис на прилагателните имена;

-да се усъвършенстване на уменията на учениците за извършване на правописна проверка в прилагателните имена;

5.2.Възпитателни:

-любов към езика;

5.3.Развиващи:

-развиване на устната и писмената реч, алгоритмичното мислене, паметта, въображението, познавателните интереси и творческите способности на учениците;

6.Очаквани резултати:

6.1. На равнище понятия ученикът:

-знае, че при правописната проверка на прилагателните имена са валидни изучените правила за правопис на неударените гласни и на звучните съгласни в края на думата или пред беззвучен;

6.2. На равнище умения ученикът:

-пише правилно буквата на гласните звукове в ударена и неударена сричка;

-пише правилно буквата на звучния съгласен, когато той се намира пред беззвучен или в края на думата;

 6.3. На равнище отношения ученикът:

-проявява стремеж към спазване на книжовните норми за правоговор и правопис на думите;

7.Методи на работа: словесни, нагледни, практически, интерактивни.

8.Средства: за онагледяване, за самостоятелна работа и контрол, мултимедия.

  1. Подходи: комуникативно – речеви, системен, комплексен, когнитивен.

Ход на урока