Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Правопис на съществително име. Упражнение. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект по БЕЛ за 2 клас + илюстрации - 9 страници

Изд. Булвест 2000

1.Тема: Правопис на съществително име. Упражнение.

2.Вид на урока: Урок за упражнение.

3.Тип на урока: По Български език.

4.Цели:

- Овладяване особеностите на правописа на съществителните имена.

5.Задачи:

5.1.Образователни:

-умения за проверка на изговора на съществителните имена в ед. ч. , при които в мн. ч.  изпада гласен звук –ъ, - а;

- умение за проверка на съществителни имена, които в ед.ч. завършват на звучен съгласен звук или започват със звучен съгласен звук,

- умение за проверка на  членувани съществителни имена с две –т-   (-тт-).

- 5.2.Възпитателни:

-любов към езика, книгата, училището;

5.3.Развиващи:

-развитие на мислене и памет  на учениците;

6.Методи на работа: словесни, нагледни, игрови.

7.Средства: учебник, учебни помагала, мултемудия.

Ход на урока: .........