Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Празник. за 1 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.
Педагогическа ситуация по Български език и литература

За първа възрастова група /3-4 г. деца/ в детска градина + картинен материал - 9 страници

ОН: Български език и литература.

Тема: Празник.

Образователно ядро: Свързана реч, Речник.

Цел:

  • Стимулиране на детското развитие, чрез насочване на познавателни интереси на децата към характеристиките и съпоставяне на човешкото тяло и тялото на играчка/ кукла/;
  • Стимулиране на инициативност за диференциране на вещи и предмети, спрямо тяхното местоположение.

Задачи:                                             

  • Съставяне на кратък описателен текст по играчка / външни белези и особености/;
  • Възпитание на децата в помощ и взаимопомощ;
  • Обогатяване на речника, като използват думите горе, долу, отпред, отзат, в, във, под, над и др.
  • Нанизване на неустойчива ос ( конец ) на кръгли форми до три елемента.

Методи: Разговор- беседа; наблюдение; демонстрация; игра.

Средства: Къща, Кукла; Звънче, Табло с мебели от стая и картинки на  предмети; конец и мъниста за нанизване.

Очаквани резултати:

  • Кратък описателен текст по играчки и предмети от близкото обкръжение на предмет/ кукла/, на външните й белези и особености./ коса, очи, нос, уста, уши, ръце и крака/.
  • Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникацията.
  • Разбира общоприети изрази.

Интегриране с други образователни направления: Околен свят, Конструиране и технологии, Физическа култура, Математика,

Ход на ситуацията:...........