Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Прилагателни имена. за 2 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект- 9 страници + илюстрации

Български език и литература - 2 клас

 

Тема на урока: Прилагателно име

Тип на урока: За нови знания

Цел на урока:

-Въвеждане на понятието „прилагателно име“;

-Развитие на умения да се разграничават прилагателните имена от другите части на речта.

Задачи:

  1. Учениците да придобият знания за прилагателното име като част на речта.
  2. Да придобият знания с кои въпроси откриваме прилагателно име в текст;
  3. Да умеят да откриват в текст прилагателно име и да го съгласуват със съществително.

Очаквани резултати на ниво учебна програма:

  • разпознава прилагателното име като част на речта.

Методи:

  • беседа,
  • упражнение,
  • дискусия.

Средства: Учебник

 

Ход на урока:...........

Използвана литература:

  1. Учебник по БЕЛ за 2 клас. Автори: Р. Танкова, Е. Чернева, В. Иванова. Издателство „Просвета“, 2017.
  2. Книга за учителя по БЕЛ. За 2 клас.