Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Род и число на прилагателно име. за 2 клас

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Български език за 2 клас - 7 страници

Тема: Род и число на прилагателно име

Тип на урока: Урок за нови знания

Цел на урока:

  • Учениците да усвоят знанията си за определяне правилно рода на прилагателното име.
  • Усъвършенстване на умения да се откриват прилагателните имена като части на речта

Задачи:

  1. Да определят правилно рода и числото на съществително с прилагателно име;
  2. Да прилагат знанията си на практика като правилно определят рода на прилагателното име.

Очаквани резултати:

  • С помощта на въпросите: „Какъв? Каква? Какво? Какви?“ учениците откриват прилагателните имена и им определят род и число.

Методи: Беседа, дискусия, обяснение.

Средства: Учебник

                                                                     Ход на урока:....................

Използвана литература:

  • Български език за 2 клас. Автори: С. Здравкова, Р. Влахова, М. Сотирова, К. Бозаджиева. Издателство „Анубис“, 2017.
  • Книга за учителя по български език и литература за 2 клас. Автори: С. Здравкова, Р. Влахова, М. Сотирова, К. Бозаджиева, Т. Власева, Т. Стоянова, В. Славова. Издателство „Анубис“, 2017.