Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Съществително име. Обобщение. за 2 клас

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Български език за 2 клас - 5 страници

Вид на урока: Урок по български език.

Тема на урока: Съществително име. Обобщение.

Тип на урока: Урок за затвърждаване на знания. Обобщителен.

Цели на урока:

 • Образователни:
 • Обобщаване на знанията за съществително име.
 • Преговаряне на умения за откриване и правилно използване в речта.
 • Развитие на умение да се разграничава съществителното име от другите части на речта.
 • Възпитателни цели:
 • Да се възпита у учениците старателност и самостоятелност.
 • Да се развият умения за самоконтрол при самостоятелно поставени задачи.
 • Развиващи цели:
 • .Развиване на устната и писмената реч, алгоритмичното мислене, паметта, въображението, вниманието, познавателните интереси и творческите способности на учениците.
 • Развитие на наблюдателност и абстрактно мислене, на уменията за анализ. Сравнение и обобщение.
 • Развитие на детското внимание и концентрация.

Методи на обучение:

 • Беседа.
 • Наблюдение.
 • Сравнение.
 • Самостоятелна работа.
 • Езикови игри.
 • Творчески препис.
 • Речеви ситуации.
 • Редактиране.
 • Самостоятелна конструктивна дейност.
 • Текстови задачи.
 • Работа с речник
 • Диктовка.
 • Групова работа.

Форма на работа:

 • Фронтална.
 • Индивидуална.
 • Групова.

Нагледни средства:

 • Учебник.
 • Учебна тетрадка.
 • Илюстрации.
 • Презентации.
 • Електронни ресурси.

Ход на урока: ...........