Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Магията на родния език – „Родна реч” от Ран Босилек. за 2 клас

Продажна цена Цена 5.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Литература (четене) за 2 клас - 3 страници

Тема: Магията на родния език – „Родна реч”от Ран Босилек.

Вид на урока: Урок по литература (четене)

 

Тип на урока: Урок за нови знания

 

Цели на урока: Възприемане и осмисляне на стихотворение.

 

Образователни цели:

  • Изграждане на умения за възприемане на нов текст
  • Формиране на представи за героите и обясняване значението на непознатите думи.

Развиващи цели:

  • Усъвършенстване на уменията за гладко, ясно и изразително четене.
  • Развитие на въображението и обогатяване езиковия език.

Задачи:

  • Да се разкрие идейният замисъл на произведението – обичта към родния език, красотата и живата изразителност на българския език.
  • Да се подчертае силата на поетичното внушение, породено от сърдечната и съдържателна изповед на детето.
  • Да се усъвършенства четивната техника.
  • Да се усъвършенстват изразителният прочит и рецитация.

 

Основни понятия:роден език, българска реч, родна реч.

 

Основни дейности, методи и похвати: беседа за актуализиране на знанията за обичта към родния дом от стихотворението „Родна стряха”. Беседа за най-съкровените преживявания, които са имали учениците с книгата.

Рецитиране на стихотворението.

Форми на работа: фронтална, индивидуална, групова.

Нагледни средства: картини, пословици, табло.

Ход на урока:.............