Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: "Мечката и лошата дума". за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по четене за 2 клас + илюстрации - 11 страници

На тема „Мечката и лошата дума“

Тема на урока: Мечката и лошата дума

Вид на урока: Урок по четене

Тип на урока: Урок за нови знания

Цел на урока: Възприемане на приказката и осмисляне на текста.

Задачи:

  1. Развитие на четивната техника на учениците, чете не по роли и развитие на наблюдателност;
  2. Извличане на поука от приказката и характеризиране на героите и техните качества.

Методи: Разказ, беседа, дискусия.

Средства: Учебник, нагледни средства.

Ход на урока:.......

 

Литература:

За разработката на  този план- конспект е използвана Читанка за втори клас, издателство  Просвета  София. Авторски колектив: Румяна Танева и Цанко Лалев