Razrabotki

План-конспект по Литература. Тема: Басни. за 2 клас

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Литература (четене) за II клас - 5 страници

Тема: Басни.

Вид на урока: Литература – четене

Тип на урока: Урок за възприемане и осмисляне на литературни  творби.

Цели на урока:

 • Образователни цели:
 • Изграждане на умения за възприемане на нови текстове.
 • Обясняване на новите и непознати думи.
 • Да се съдейства за усъвършенстване уменията на учениците за ориентиране в сюжетно съдържание.
 • Обогатяване на представите за жанровите особености на баснята.
 • Възпитателни цели:
 • Уважение към човешкия труд.
 • Възпитаване на нравствени качества.
 • Стимулиране на читателския интерес.
 • Развиващи цели:
 • Усъвършенстване на гладко, ясно и изразително четене.
 • Развитие на въображението.
 • Развитие на четивната техника и уменията да преразказват.

 Методи на обучение:

 • Беседа.
 • Самостоятелна работа.
 • Анализ.

 Форми на работа:

 • Фронтална.
 • Индивидуална.
 • Групова.

Нагледни средства:

 • Учебник.
 • Илюстрации.
 • Табло.

   

Ход на урока:............