Razrabotki

План-конспект по Литература. Тема: Нашето славно минало. за 2 клас

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект по Литература - 8 страници

Изд. Булвест 2000

1.Тема: Нашето славно минало

-„Стар Димо“ – народна песен

-„Рада войвода“ – народна песен

-„Обичам, мамо“ – народна песен

2.Вид на урока: За затвърдеване.

3.Тип на урока: По Литература.

4.Цели:

-Усъвършенстване на формираните начални умения за възприемане и осмисляне на кратки по обем и достъпни като съдържание художествени текстове.

-Обобщаване и задълбочаване на началните представи на учениците за художествена образност.

5.Задачи:

5.1.Образователни:

-затвърдяване на умения за разграничаване в практически план на жанровите особености на народната песен;

5.2.Възпитателни:

-формиране на национално самосъзнание, естетически вкус и потребност от четене;

5.3.Развиващи:

-обогатяване на чувствата и образните представи на учениците чрез разширяване на гамата от чувства, настроения и преживявания като резултат от емоционалната съпричастност при възприемането на литературната творба;

6.Очаквани резултати:

6.1.На равнище понятия ученикът:

-знае какво е народна песен и в практически план разпознава жанровите й особености;

6.2.На равнище умения ученикът:

-чете изразително авторската реч – самостоятелно и по роли;

-откроява отделните картини в текста и словесно ги обрисува;

-ориентира се в случката и характеризира героите като носители на определени нравствени качества;

-съпреживява емоционално настроенията в творбата;

6.2.На равнище отношения ученикът:

-умее да изрази отношението си към съдържанието на художествената творба и нейните послания, като обосновава предпочитанията си;

-показва съпричастност при възприемането на литературното произведение;

7.Методи на работа: словесни, нагледни, практически.

8.Средства: за онагледяване, за самостоятелна работа и контрол, мултимедия.

9.Подходи: комуникативно – речеви, дейностно – ориентиран, когнитивен.

Ход на урока: ..............