Razrabotki

План-конспект по Литература: Тема: "Пожарът“ – По Георги Константинов. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект по литература за 2 клас + илюстрации - 8 страници

Изд. Булвест 2000

1.Тема: „Пожарът“ –По Георги Константинов

2.Вид на урока: За нови знания.

3.Тип на урока: По Литература.

4.Цели:

-Усъвършенстване на формираните начални умения на учениците за възприемане и осмисляне на кратки по обем и достъпни като съдържание художествени текстове.

-Развиване на умения за ориентиране в естетическата позиция добро – зло в конкретни ситуации.

-Формиране на естетически вкус и потребност от четене.

5.Задачи:

5.1.Образователни:

-да се усъвършенства четивната техника на учениците;

-обогатяване на чувствата и образните представи на учениците чрез разширяване на гамата от чувства, настроения и преживявания при възприемане на литературната творба;

5.2.Възпитателни:

-да се стимулира читателския интерес на учениците;

-естетическо възприемане на произведението;

5.3.Развиващи:

-развитие на логическото мислене;

-развиване на социалните умения на учениците чрез участие в групови дейности за създаване на сценични форми по изучавана литературна творба;

-стимулиране на речевото развитие на учениците – обогатяване и активизиране на речника;

6.Очаквани резултати:

6.1.На равнище умения ученикът:

-чете изразително авторската реч – самостоятелно и по роли;

-откроява отделните картини в текста и словесно ги обрисува;

-ориентира се в случката и характеризира героите като носители на определени нравствени качества;

-съпреживява емоционално настроенията в творбата и открива поуката;

6.2.На равнище отношения ученикът:

-умее да изрази отношението си към съдържанието на художествената творба и нейните послания, като обосновава предпочитанията си;

-показва съпричастност при възприемането на литературното произведение;

7.Методи на работа: словесни, нагледни, практически.

8.Средства: за онагледяване, за самостоятелна работа и контрол, мултимедия.

9.Подходи: комуникативно – речеви, интегративен, действен.

Ход на урока................