Razrabotki

План-конспект по Литература (четене). Тема: И косът помага - приказка. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Литература (четене) за 2 клас - 8 страници


Тема на урока: „И косът помага”. Народна приказка

Вид на урока:Урок по литература (четене)

Тип на урока: Урок за нови знания (възприемане и осмисляне на народна приказка)

Цели на урока:

Образователни цели:

 1. Цялостна представа за изученото във втори клас
 2. Затвърдяване на правописни знания и умения
 3. Създаване на умения за разпознаване на cъществителното име като дума означаваща лице или предмет.
 4. Създаване на умения за отркиване на съществителносто име в изречението или текста с помощта на въпроса:Какво е това?“.

Възпитателни цели:

 1. Приканване на учениците към съзнателно участие в учебния процес.

Развиващи цели:

 1. Развитие на концентрацията у децата
 2. Развитие на умения за самостоятелна работа с текст.
 3. Чрез откриване на съществителните имена се създават умения за развитие и усъвършенстване речта на учениците, както и стремеж към правилен и точен изказ.

Методи на обучение:

 • eвристична беседа,
 • подборно четене;
 • самостоятелно четене;
 • отговор на въпрос;
 • илюстриране;
 • игра,
 • упражнение,
 • правописни задачи,
 • работа с учебник
 • беседа
 • разговор
 • обяснение

Форми на работа:

 • Колективна
 • Индивидуална
 • Групова

Нагледни средства:

 1. Учебник – Здравкова, С. и др. Читанка за 2 клас.. ИК „Анубис”, 2019, стр 17
 2. Учебна тетрадка за работа в клас
 3. Учебна тетрадка за домашна работа
 4. Класна дъска

Ход на урока: .............