Razrabotki

План-конспект по Музика. Тема: Вокално изпълнителски умения. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на ситуация по музика за 3 възрастова група - 6 страници

Образователно направление: Музика

Ядро: Възпроизвеждане, музициране

Тема: „Вокално изпълнителски умения”

Вид ситуация: Преднамерена

Цел:

 1. Изграждане на музикална активност чрез участие в разнообразни музикални дейности.
 2. Затвърдяване уменията на децата да изпълняват подходящи движения, съответстващи с характера на музиката.

Задачи:

 • Запознаване децата с мартенската фолклорна обредност – „Баба Марта”;
 • Придобиване на представа у децата за народния обичай и неговите символи – мартениците;
 • Създаване на радостни преживявания и удовлетвореност у децата при посрещането на Баба Марта и мартенските празници;
 • Изпълняване на песни за Баба Марта;
 • Затвърдяване на песента „Мартенички” от П. Льондев;
 • Развитие на музикален слух, ясна дикция, правилна интонация и пеене с естествен глас;
 • Възпитаване на любов към музиката;

Принципи и методи на педагогическо взаимодействие при осъществяване на основните музикални дейности:

 • Ценностно-мотивиран - осигурява възприемане, изпробване, изразяване;
 • Практико-изпробващи- дидактични игри, инсценировка
 • Междупредметни връзки: Български език и литература, Социален свят.
 • Предварителна подготовка на учителя: касетофон, диск с песни.
 • Музикални дейности: разпяване, затвърдяване на заучена песен, музикално – ритмични движения.

        

         Ход на ситуацията:...............