Razrabotki

План-конспект по Музика. Тема: Боряно, Борянке - разучаване на право хоро. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 6.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на педагогическа ситуация по музика за 3 група - 4 страници

Образователно направление: Музика

Образователно ядро: Възпроизвеждане, Музика и игра, Елементи на музикалната изразност.

Тема:  „Боряно, Борянке”-  разучаване на право хоро.

Задачи:

- Образователни:

1.Затвърдяване на песента „Боряно, Борянке”

2.Емоционално и артистично изпълнение на песента

3.Работа върху певческите и хорови навици: правилна стойка, дишане, звукообразуване и дикция

4.Моделиране размера на песента

5.Разучаване стъпките на право хоро

6.Двигателно затвърдяване на двувременен равноделен метрум, чрез изпълнение на хорото „Боряно, Борянке”

- Възпитателна:

1.Приобщаване към българския фолклор

2.Разширяване представите за равноделен двувременен метрум

3.Двигателно отразяване на право хоро

4.Синхрон между движение и мелодия

5.Възпитаване на точност и прецизност при изпълнението на  право хоро

6.Емоционална удовлетвореност от ситуацията

Форма: Задължителна регламентирана ситуация

Методически инструментариум

Методи:

Наблюдение на предмет- сърп и паламарка, на право хоро                                                                           

Беседа, описание, обяснение

Демонстрация

Музикални и подвижни игри                                                                                                    

Фронтален метод                                                                                                                 

Поощрение

Дейности:

а)Разпяване;

б)Затвърдяване на песента „Боряно, Борянке”;

в)Разгряване с помощта на  игрови движения;

г)Разучаване стъпките  на право хоро;

д)Музикално- ритмични движения

Подготовка на учителя:

-Намиране на необходимите предмети – сърп и паламарка

-Намиране  симбек на песента „Боряно, Борянке”

Ход но ситуацията:........